KIBOL.pl

Honorowy patronat
nad mistrzostwami objął
burmistrz Władysławowa
Roman Kużel

- puchar dla Mistrza Powiatu
Roman Kużel
burmistrz Władysławowa

- puchar za tytuł wicemistrzowski
Tadeusz Puszkarczuk
wójt gminy Puck

- puchar dla drugiego wicemistrza
Marcin Majek
wójt gminy Kosakowo

- puchar dla czwartego finalisty
Jerzy Tkaczyk
przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia 'Ludowe Zespoły Sportowe' w Pucku

- statuetka dla najlepszego strzelca
Grzegorz Białas
dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Sportu
we Władysławowie

- statuetka dla najlepszego bramkarza
Janusz Nowicki
zastępca dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Sportu
we Władysławowie

KONTAKT
Organizatorem mistrzostw jest:

Centrum Kultury, Promocji
i Sportu we Władysławowie


numer telefonu: 58 674-54-45
(pon.-pt. 8:00-16:00)

e-mail: biuro@ckpis.pl
nocleg wczasy kwatery morze darłowo władysławowo

REGULAMIN
XIV Mistrzostw Powiatu Puckiego w Futsalu
"Kibol Cup"
o Puchar Burmistrza Władysławowa

 • 1. Celem mistrzostw jest wyłonienie najlepszej drużyny futsalowej powiatu puckiego.
 • 2. Organizatorem mistrzostw jest Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie, przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck, Urzędu Gminy w Kosakowie i Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej.
 • 3. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w niedzielę, 3 marca 2019 r. w hali sportowej COS OPO Cetniewo we Władysławowie, przy al. Żeromskiego 52.

Uczestnicy

 • 1. Prawo udziału w mistrzostwach przysługuje drużynom z powiatu puckiego.
  • a) w pierwszej kolejności udział należy się najlepszym drużynom lig rozgrywanych w gminach, a w razie rezygnacji uprawnionej drużyny, miejsce to zająć może inna drużyna danej ligi,
  • b) w przypadku braku na starcie mistrzostw więcej niż jednej drużyny, Organizator może zmienić harmonogram tak, aby w każdej grupie była taka sama lub podobna ilość drużyn,
  • c) Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania składu drużyn według własnego uznania.
 • 2. W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14. lat.
 • 3. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony cup.kibol.pl i przesłać na adres biuro@ckpis.pl lub posiadać wypełniony przed pierwszym meczem drużyny.
  • a) w zgłoszeniu może zostać ujętych maksymalnie 8. zawodników, którzy w mistrzostwach występować będą tylko w jednej drużynie,
  • b) co najmniej połowa składu drużyny (4. zawodników) musi pokrywać się ze składem drużyny występującej w rozgrywkach na poziomie gminnym,
  • c) pełnoletni kapitan/opiekun przed pierwszym meczem drużyny potwierdza podpisem, że zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie,
  • d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje odniesione w trakcie mistrzostw.

Przepisy

 • 1. Pierwszy etap zostanie rozegrany w trzech grupach, po pięć drużyn w grupie. Do drugiego etapu (ćwierćfinały) awansuje osiem drużyn - po dwie najlepsze z każdej grupy oraz dwie najlepsze drużyny z miejsc trzecich.
 • O miejscu drużyn w grupach decyduje kolejno:
  • a) ilość zdobytych punktów,
  • b) wynik bezpośredniego spotkania,
  • c) różnica strzelonych bramek,
  • d) liczba strzelonych bramek,
  • e) losowanie.
  W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny decyduje tzw. mała tabela. Wówczas o wyborze najlepszych drużyn z miejsc pierwszych i drugich zajętych w grupach decyduje kolejno:
  • a) ilość zdobytych punktów,
  • b) różnica strzelonych bramek,
  • c) liczba strzelonych bramek,
  • d) losowanie.
 • O wyborze dwóch najlepszych drużyn z miejsc trzecich zajętych w grupach decyduje kolejno:
  - (przy równej ilości drużyn w grupach)
  • a) ilość zdobytych punktów,
  • b) różnica strzelonych bramek,
  • c) liczba strzelonych bramek,
  • d) losowanie.
  - (przy nierównej ilości drużyn w grupach)
  • a) stosunek zdobytych punktów do możliwych punktów do zdobycia,
  • b) różnica strzelonych bramek,
  • c) losowanie.
 • 2. Rozstawienie drużyn w ćwierćfinałach:
  - najlepszy zespół spośród zwycięzców grup kontra gorszy zespół spośród zespołów zajmujących miejsca trzecie zakwalifikowanych do ćwierćfinałów,
  - drugi zespół spośród zwycięzców grup kontra lepszy zespół spośród zespołów zajmujących miejsca trzecie zakwalifikowanych do ćwierćfinałów,
  - trzeci zespół spośród zwycięzców grup kontra najgorszy zespół spośród zespołów zajmujących miejsca drugie w grupach,
  - najlepszy zespół spośród zajmujących miejsca drugie w grupach kontra drugi zespół spośród zespołów zajmujących drugie miejsca w grupach.
 • 3. W półfinałach i meczach finałowych grać będą zwycięzcy ćwierćfinałów. W przypadku remisów podczas ćwierćfinałów, półfinałów i meczu o 3. miejsce, o wyniku rozstrzygnie seria rzutów karnych (po 3 strzały). W razie remisu w finale, o zwycięstwie decydować będzie w dogrywce 'złoty gol'.
 • 4. Ilość zawodników na boisku: czterech w polu i bramkarz. Ilość zmian - dowolna, bez zatrzymywania czasu i zgody sędziego. Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie zmian.
 • 5. Czas gry wynosi:
  - w meczach grupowych i w ćwierćfinałach 14 minut bez zmiany stron,
  - w meczach półfinałowych i finałowych 12 minut bez zmiany stron.
 • 6. Drużyna może wziąć w meczu jedną przerwę (30 sek). Czas na przerwy w grze zatrzymywany będzie w przypadku rzutów karnych, a od rozgrywek ćwierćfinałowych także w ostatniej minucie podczas innych przerw w grze.
 • 7. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower (0:3) kiedy:
  • a) drużyna z własnej winy nie stawi się lub spóźni na mecz więcej niż 2. minuty,
  • b) podczas rozpoczęcia meczu lub w trakcie w drużynie będzie mniej niż 3. zawodników,
  • c) w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony do gry,
  • d) zawodnik wykluczony z gry w ciągu 30. sekund nie zejdzie z boiska,
  • e) zawodnik znieważy sędziego słownie.
 • 8. Drużyna zostanie wykluczona z turnieju, kiedy:
  • a) zawodnik znieważy sędziego fizycznie,
  • b) zawodnicy drużyny zejdą z boiska przed zakończeniem meczu,
  • c) zawodnik podczas turnieju będzie spożywać alkohol.
 • 9. Za niesportowe zachowanie sędziowie wraz z Organizatorem mogą nałożyć na zawodnika karę wykluczenia z jednego, kilku kolejnych spotkań lub z całych mistrzostw.
 • 10. Rzut karny przedłużony (10 m) wykonywany będzie za czwarty i każdy następny faul.
 • 11. Przepisy nie ujęte w regulaminie stosuje się według przepisów futsalu.

Nagrody

 • puchary dla czterech najlepszych drużyn,
 • medale dla trzech najlepszych drużyn,
 • pamiątkowe buttony dla czwartej drużyny.

Postanowienia końcowe

 • 1. Drużyna musi posiadać komplet jednolitych koszulek z numerami zawodników, a strój bramkarza musi wyróżniać go od pozostałych graczy.
 • 2. Zawodnik zobowiązany jest posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • 3. Kapitan drużyny ma prawo zgłosić sędziemu przed i podczas meczu chęć sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej.
 • 4. Wpisowe (dla drużyn, które same opłacają start w mistrzostwach) należy przelać w kwocie 200 zł na konto Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie BGŻ BNP Paribas 68 1600 1462 1030 0388 2000 0003 najpóźniej do czwartku poprzedzającego rozegranie mistrzostw. W tytule przelewu należy wpisać 'wpisowe Kibol Cup ..... (nazwa drużyny)'. W wypadku braku przelewu do gry zapraszane są inne drużyny.
 • 5. Uczestnicy mistrzostw zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunków do użytku związanego z organizacją i promocją mistrzostw.
 • 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • 7. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
© Copyright 2005-2020 NordMedia.pl