KIBOL.pl

Honorowy patronat nad
VIII Kibol Cup Puck
objął starosta
Wojciech Dettlaff

- puchar dla Mistrza Powiatu
Wojciech Dettlaff
starosta pucki

- puchar za tytuł wicemistrzowski
Grażyna Cern
burmistrz Władysławowa

- puchar dla drugiego wicemistrza
Tadeusz Puszkarczuk
wójt gminy Puck

- puchar dla czwartego finalisty
Jerzy Włudzik
wójt gminy Kosakowo

- statuetka dla najlepszego strzelca
Jerzy Tkaczyk
przewodniczący Rady Gminnej Zrzeszenia 'Ludowe Zespoły Sportowe' w Pucku

- statuetka dla najlepszego bramkarza
Grzegorz Białas
dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie

KONTAKT
Organizatorem mistrzostw jest stowarzyszenie
Sportowe Kaszuby
oraz
Centrum Kultury, Promocji
i Sportu we Władysławowie


Janusz Nowicki
tel. 513 173 371 (Orange), 602 349 540 (Play)

napisz do nas biuro@sportowekaszuby.pl

UWAGA!!! - zmiana czasu rozgrywania spotkań z 12 na 18 min!

REGULAMIN
VIII Mistrzostw Powiatu w Futsalu
"Kibol Cup"
o Puchar Starosty Puckiego

 • 1. Organizatorem mistrzostw jest stowarzyszenie Sportowe Kaszuby oraz Centrum Kultury, Promocji i Sportu we Władysławowie.
 • 2. Mistrzostwa przeprowadzone zostaną w niedzielę, 10 marca 2013 r. w hali sportowej OPO Cetniewo we Władysławowie, przy ul. Żeromskiego.
 • 3. Mistrzostwa rozgrywane są na podstawie niniejszego regulaminu.

Uczestnicy

 • 1. Prawo udziału w mistrzostwach przysługuje najlepszym drużynom gmin powiatu puckiego.
  • a) w pierwszej kolejności miejsca należą się najlepszym drużynom ligi halowej rozgrywanej w danej gminie,
  • b) w razie rezygnacji z gry uprawnionej drużyny, jej miejsce zająć może inna drużyna danej ligi,
  • c) jeśli do czasu rozegrania mistrzostw, w danej gminie nie zostaną wyłonione najlepsze drużyny, organizator Kibol Cup zaprasza drużyny według własnych zasad,
  • d) jeśli w danej gminie nie funkcjonują rozgrywki ligi halowej, to dopuszcza się udział w mistrzostwach najlepszych drużyn wyłonionych w turnieju gminnym; jeśli jednak nie odbył się choćby jeden turniej, decyzja wyboru drużyn pozostaje w gestii organizatora Kibol Cup,
  • e) organizator Kibol Cup zastrzega sobie prawo do uzupełniania składu mistrzostw odpowiednią ilością drużyn według własnych zasad.
 • 2. W mistrzostwach mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat.
 • 3. Imienną listę uczestników należy przesłać najpóźniej 4 marca 2013 r. na adres: biuro@sportowekaszuby.pl.
  • a) w zgłoszeniu może zostać ujętych maksymalnie ośmiu zawodników, którzy w mistrzostwach występować będą tylko w składzie jednej drużyny,
  • b) w składzie drużyny, w porównaniu z rozgrywkami gminnymi, może pojawić się jeden nowy zawodnik (zameldowany na terenie powiatu puckiego),
  • c) pełnoletni kapitan lub opiekun przed rozpoczęciem pierwszego meczu swojej drużyny potwierdza na zgłoszeniu własnoręcznym podpisem, że zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie,
  • d) organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak oświadczeń lekarskich oraz za jakiekolwiek urazy i kontuzje odniesione w trakcie trwania turnieju,
  • e) formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: cup.kibol.pl.

Przepisy

 • 1. Pierwszy etap mistrzostw zostanie rozegrany w czterech grupach, po cztery drużyny w grupie. Do dalszego etapu rozgrywek awans uzyska osiem drużyn - mistrzowie i wicemistrzowie grup. Pomiędzy tymi zespołami rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały i mecze finałowe. W razie remisów podczas ćwierćfinałów i półfinałów o wyniku meczu rozstrzygnie seria rzutów karnych (po trzy strzały). W razie remisu w finale, o zwycięstwie decydować będzie 'złoty gol' zdobyty w dogrywce.
 • 2. Punktacja:
  • a) wygrana - 3 punkty,
  • b) remis - 1 punkt,
  • c) przegrana - 0 punktów.
 • 3. O kolejności w fazie grupowej decyduje odpowiednio:
  • a) ilość zdobytych punktów,
  • b) bezpośrednie spotkanie,
  • c) większa różnica strzelonych bramek,
  • d) większa liczba strzelonych bramek,
  • e) losowanie.
 • 4. Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower, przegrana 0:5 kiedy:
  • a) drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się na mecz więcej niż dwie minuty,
  • b) podczas rozpoczęcia meczu lub w jego trakcie w drużynie będzie mniej niż trzech zawodników,
  • c) w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony do gry,
  • d) zawodnik wykluczony z gry w ciągu minuty nie zejdzie z boiska,
  • e) zawodnik znieważy sędziego słownie.
 • 5. Drużyna zostanie wykluczona z turnieju, kiedy:
  • a) zawodnik znieważy sędziego fizycznie,
  • b) zawodnicy drużyny zejdą z boiska przed zakończeniem meczu,
  • c) zawodnik podczas turnieju będzie spożywać alkohol.
 • 6. Za niesportowe zachowanie sędziowie wraz z organizatorami mogą nałożyć na zawodnika karę wykluczenia z jednego, lub kilku kolejnych spotkań.
 • 7. Ilość zawodników na boisku: czterech w polu i bramkarz. Ilość zmian - dowolna, bez zatrzymywania czasu i zgody sędziego. Zmiany dokonywane są w wyznaczonej strefie zmian.
 • 8. Czas gry wynosi 18 minut bez zmiany stron. Czas na przerwy w grze zatrzymywany będzie w wypadku rzutów karnych, a od rozgrywek ćwierćfinałowych także w ostatniej minucie meczu podczas innych przerw w grze.
 • 9. Z uwagi na krótki czas trwania meczów, rzut karny przedłużony (z dziesiątego metra) wykonywany będzie za czwarty i każdy następny faul.
 • 10. Przepisy nie ujęte w regulaminie stosuje się według przepisów futsalu.

Postanowienia końcowe

 • 1. Drużyna zobowiązana jest posiadać komplet jednolitych koszulek z numerami zawodników, a strój bramkarza musi wyróżniać go od pozostałych graczy.
 • 2. Zawodnik zobowiązany jest mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • 3. Kapitan drużyny ma prawo zgłosić sędziemu przed i podczas meczu chęć sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej.
 • 4. Uczestnicy mistrzostw zgadzają się na wykorzystanie ich wizerunków do użytku związanego z organizacją i promocją mistrzostw.
 • 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach.
 • 6. Kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
© Copyright 2005-2019 NordMedia.pl